Vocabulario y frases útiles en general.
Słownictwo i zdania użyteczne ogólnie.

Verbos útiles en el presente.
Przydatne czasowniki w czasie teraźniejszym.

Tutaj będę wpisywała Wasze sety z quizleta, które zrobimy wspólnymi siłami.
Proponuję, aby każdy set był zatytułowany danym czasownikiem oraz obejmował jedynie jego odmianę w czasie presente (potem dodamy inne być może).
  1. BORRAR (Kasia)
  2. REPETIR
  3. REPASAR
  4. ENTENDER
  5. SIGNIFICAR
  6. LEER (Paulina)
  7. PRONUNCIAR
  8. DELETREAR
  9. COMPARAR
  10. RELACIONAR
  11. COMPROBAR (Robert)
  12. APUNTAR
  13. ESCUCHAR
  14. RESPONDER
  15. FALTAR
  16. VER (David)
  17. NECESITAR
  18. SABER
  19. ADIVINAR
  20. GRITAR
  21. RECOGER (Ewa)
  22. APRENDER
  23. CONOCER
  24. GRITAR
  25. SUSURRAR
  26. BUSCAR (Kinga)
  27. ORDENAR
  28. MEZCLAR
  29. ESCRIBIR
  30. PRESENTAR
  31. TAPAR (Marcin)
  32. SUBRAYAR
  33. HABLAR
  34. CORREGIR
  35. ESTUDIAR
  36. MIRAR (Marta)
  37. MEMORIZAR
  38. DEBER
  39. PASAR
  40. SOBRAR
  41. ENSEÑAR (Kasia)
  42. DECIR
  43. PREGUNTAR
  44. SEGUIR (LAS INSTRUCCIONES)
  45. MARCAR
  46. PRACTICAR (Andrzej)
  47. CONJUGAR
  48. DESCUBRIR
  49. SEÑALAR
  50. RELLENAR (LOS HUECOS)




Mt 7,21.24-27 Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.